Bambamaten uppvärderas i ny skolmatsakademi

Skolmaten ska uppvärderas och nu i januari startar en skolmatsakademi som bland annat ska gradera upp bamba till skolrestaurant och bambatanterna till skolmatskockar.

Hela 27 kommuner i regionen och i 6 stadsdelsområden i Göteborg stad startar nu en Skolmatsakademi.