Partillekommentarer om Mona Sahlin som partiledare

I eftermiddag presenterade socialdemokraternas valberedning Mona Sahlin som sin kandidat som ny partiledare.

Valberedningens ordförande Lena Hjelm - Wallén sade att mediatrycket gjorde att en kandidat nu presenteras tidigare än det var tänkt.

Sahlin beskrivs som kunnig, med stor erfarenhet och med en stor lust till politiken.

Hjelm - Wallén hoppas Mona Sahlin ska bli en lyssnande och lyhörd ledare - den första kvinnliga ledaren i socialdemokraternas historia.

Så här sade några partillebor om att Mona Sahlin troligen blir Göran Perssons efterträdare i mars: