Gång-och cykelbron över älven dröjer

Först nästa år kan den planerade gång- och cykelbron över Göta älv påbörjas.

Det säger de konsulter som tillsammans med kommunens stadsbyggnadskontor arbetar med utformningen av bron: