Vårdfack vänder sig till Arbetsmiljöverket

Vårdfacken tar till den ovanliga åtgärden att gå till Arbetsmiljöverket för att hindra nedläggningen av en och en halv vårdavdelning på Mölndals sjukhus.

Enligt arbetsmiljöförordningen kan parterna, om de ej är överens, hänskjuta frågan till Arbetsmiljöverket, skriver Göteborgs-Posten.

Facket vill veta om det är acceptablet för arbetsmiljön att lägga ner en geriatrisk avdelning och en halv medicinavdelning och utöka antalet platser på andra avdelningar.

Mölndals sjukhus vill minska antalet vårdplatser med 26 stycken och dra ner på uppemot 75 anställda för att det måste spara in 65 miljoner kronor i år.

Förutom utökad arbetsbelastning tror sjukhusledningen att det blir svårare att ta hand om akuta stokefall vid Mölndals sjukhus.