Volvo testar sömnvarnare för bilister

Volvo Personvagnar har fått tillstånd av regeringen att prova ett varningssystem när föraren håller på att somna ute på vanliga vägar.

De motorvägar som får användas är E 6, E 20 och delar av riksväg 40 . Försöken får endast genomföras mellan midnatt och fem på morgonen. Bilen ska av säkerhetsskäl vara utrustad med dubbelkommando för en medföljande person och dessutom ska följebil finnas med och polisen vara underrättad för varje körning. Redan till årsskiftet räknar Volvo Personvagnar med att kunna utrusta standardbilar med ett system där en irriterande signal varnar om föraren håller på att somna.