Göteborg hjälper spelberoende från hela regionen

Spelberoende från hela västra Götalandsregionen ska i fortsättningen kunna få hjälp av Göteborgs öppenvårds-mottagning för spelberoende.

Sedan verksamheten startade för två år sen har cirka 70 personer fått behandling, två tredjedelar av dessa är män.

De spelberoende har framförallt missbrukat spelmaskiner, oddset och trav.

Men nätpoker ökar kraftigt.

För de kvinnor som tar kontakt med öppenvårdsmottagningen är bingo en vanlig missbrukskälla.

Det är statliga Folkhälsoinstitutet som betalar den utvidgade verksamheten.