Ungdomar får mer att säga till om

Ungdomsfullmäktige i Göteborg ska i fortsättningen tillfrågas inför olika kommunala beslut.

Förra året begärde ungdomarna i Ungdomsfullmäktige att få bli remissinstans och nu har kommunledningen meddelat nämnder och bolag att ungdomarna kan och bör tillfrågas i olika ärenden.

För att ungdomarna ska få större inflytande begärde förra årets ungdomsfullmäktige att få bli remissinstans.

Kommunledningen sa ja och före jul kom första yttrandet, om planeringen av Södra Älvstranden.

-Se till att älvstranden inte bara blir gång- och cykelvänlig utan också skate-vänlig, sa ungdomarna, som även efterlyser aktiviteter som hoppas på en utomhusscen och utomhusbio och en mötesplats för alla åldrar i form av ett kultur-, ungdoms- och medborgarhus där skulle för övrigt ungdomsfullmäktige kunna vara, skissar ungdomarna själva.

Ungdomarna vill också ha plats för spontan utsmyckning: plank eller murar för affischering och andra typer av meddelanden som målningar.

Ungdomarna betonar att älvstranden bör vara färgglad och upplyst för att vara trygg. Gräs, buskar och träd behövs - och varför inte plantera jordgubbar på kanten av den gång- och cykelbro som planeras?

Framöver blir det säkert fler yttranden, förutsatt att något av de 13 utskotten i ungdomsfullmäktige känner för det.

Det är inte säkert att de unga ombuden vill lägga sin fritid på att läsa torra statliga utredningar, till exempel.

Men nu har i alla fall ungdomarna chansen att på allvar påverka kommunledningen inför olika beslut - på papperet, åtminstone.