Fler invandrare ska få praktik

Ännu fler invandrare i Göteborg ska få praktik samtidigt som de lär sig svenska.

Vuxenutbildningsnämnden har nyligen avtalat med nio utbildningsanordnare om en kombination av sfi-undervisning och praktikplats.

Modellen har prövats i bland annat Majorna och tanken är att invandrare får lättare att komma ut i jobb om de kan varva studierna med praktik.

Genom att kommunen och staten står för introduktionen behöver arbetsgivarna inte betala för praktiken.

De nya avtalen träder i kraft från och med hösten 2007.