Ökat regionalt inflytande över trafikplaneringen i väst

Västra Götalandsregionen tackade idag ja till regeringens erbjudande som innebär att regionen nu ska få mer att säga till om när det ska planeras nya vägar och andra trafikprojekt.

Under den kommande planeringsperioden för regionens infrastruktur som sträcker sig mellan 2010 och 2019 så ska regionen arbeta närmare de statliga verken som till exempel Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket.

Tanken är att man ska ta hänsyn till fler aspekter när man planerar infrastrukturen och man kommer diskutera nya trafikprojekt med bland annat företagare och fackförbund.

Infrastrukminister Åsa Torstensson var på besök idag och presenterade förslaget som regionspoltikerna tackade ja till.

- Det innebär att man kommer tänka mer horisontellt och komma ifrån stuprörstänkandet där man bara tänker väg eller bara tänker järnväg eller kollektivtrafik, säger hon till Västekot.