Ingen jordskredsrisk vid Bäckebol

En analys av marken intill Göta älv i Bäckebol i Göteborg visar att det INTE är någon AKUT risk för jordskred i området.Det säger Carina Hultén på Statens Geotekniska Institut, SGI, till Västekot.

I övergripande analyser förra året varnade Statens Geotekniska Institut för förhöjd skredrisk i ett par områden i Bäckebol söder om Coop.

Enligt den fördjupade analys, som nu nästan är klar, kan det behövas stabilitetsförstärkningar på vissa ställen.Men risken är alltså inte akut och där risken är förhöjd finns inga bostäder eller industrier, säger Carina Hultén på SGI.