Nej till invandrarskola från Skolverket

En friskola för enbart invandrare får inte tillstånd att starta i Göteborg. Skolverket säger nej till skolans ansökan.

En grundskola för enbart invandrare i Göteborg har väckt debatt innan den hunnit starta. Alzahraa-skolan finns redan i Huddinge och i Göteborg skulle den fullt utbyggd få 500 elever. Alla skulle ha invandrarbakgrund. Enligt planerna skulle svenska kunna vara andraspråk.

Men Skolverket säger nej med motiveringen att elevprognosen och budgeten är för osäker. Det är också oklart var skolan skulle ligga - lokaler och utrustning har inte redovisats, konstaterar Skolverket.

Till det kommer oklarheter kring just svenskundervisning, men också kring skolmat, skolhälsovård och idrottsundervisning.

Kommunstyrelsen i Göteborg har ifrågasatt om det verkligen ska få finnas skolor med enbart invandrarelever, eftersom det ju motverkar integrationstanken. Stadsdelspolitiker har yttrat sig ännu skarpare och frågat sig hur det skulle se ut om någon ville starta en skola bara för sverigefödda.

Men den debatten går Skolverket inte alls in i när myndigheten nu av helt andra skäl säger nej till Alzahraa-skolan i Göteborg.