Nytt västsvenskt datanät invigt

Igår invigdes Sveriges kraftfullaste bredbandsnät för datatrafik. Nätet kopplar ihop alla orter i Västra Götaland som har fler än än 200 invånare.

Datanätet i Västra Götaland har kostat nästan en miljard och har hög säkerhet. Bland annat märktes inga störningar i datatrafiken även när E6 rasade vid Munkedal – om en fiberkabel slits av kompenseras det genom att nätet istället använder andra kopplingar för trafiken.

Täcker in landsbygden bättre
Nätet ska användas av företag och kommuner samt sjukvården i regionen, men ska vara öppet för alla internetbolag att hyra in sig i. Den vanlige internetanvändaren kommer inte att märka någon skillnad men det finns nu möjligheter att täcka in landsbygden bättre.

Bättre säkerhet
Företag och kommuner får också via sina vanliga internetbolag tillgång till ett säkrare nät eftersom det finns dubbleringar på många ställen. Säkerheten är viktig, inte minst när sjukhusen ska skicka data emellan sig