Antalet anmälda våldtäkter ökar

Antalet anmälda våldtäkter i Göteborg har ökat med närmare 10% under år 2006 jämfört med ett år tidigare. Polisen utreder nu vad ökningen kan bero på.

Mats Glansberg, informationschef vid polisen i Västra Götaland, tror att det dels beror på att lagen ändrats. Det kan också röra sig om en faktisk ökning av våldtäkter.

Enligt statistiken har främst antalet våldtäkter mot barn under 15 år ökat, vilket kan till stor del kan bero på den nya lagen som trädde i kraft under 2006 där sexuellt utnyttjande av barn under 15 år likställs med våldtäkt.