Förändringar för älgjakten på gång

Inga licenser och större förvaltningsområden. Så kan älgjakten se ut om några år, om Svenska Jägarebundet får bestämma.

– Det känns som att det är på väg åt rätt håll, säger Owe Wiktorin, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

I slutet av augusti ska förslaget till nya regler för älgförvaltningen vara klart. Men redan nu har utredaren Jan Hyttring avslöjat några av de punkter han vill förändra.

Bland annat anser han att det behövs större älgskötselområden. Minst 50 000 hektar behövs eftersom älgen vandrar och rör sig över stora områden. För en långsiktig förvaltning av stammen är det viktigt att samma plan gäller på större områden än vad som är fallet i dag, hävdar utredaren.

Från Jägareförbundets sida är man inne på samma linje.

– Vi tror att om man ska kunna förvalta älgstammen på ett bra sätt så måste man ha större områden, säger Owe Wiktorin.

Ett problem med dagens älgjakt är att alltför många stora tjurar skjuts vilket på sikt är negativt för älgstammen. Större förvaltningsområden är ett sätt att komma tillrätta med detta, enligt Wiktorin.

– Stora områden gör det lättare att hålla koll på hur mycket man kan skjuta med en bibehållen stam på den nivå man bestämt sig för, säger han.

Även förslaget att avskaffa nuvarande licenssystem välkomnas av Jägareförbundet. (TT)