Tydligare morot för den som väljer jobb före socialbidrag

Det fastslås i en statlig utredning som överlämnades till äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson idag.

Det är enmansutredaren Sture Korpi som har utrett hur fler människor ska kunna gå från socialbidragsberoende till arbete.

Utredningen lägger runt 25 olika förslag för att underlätta för personer som lever på socialbidrag att komma in på arbetsmarknaden. Ett är att personer som fått socialbidrag i sex månader ska få behålla en ”bonus” på 1 500 kronor när de får ett arbete. Detta för att det ska vara lönsamt att jobba.

Ett annat förslag är bättre och ”arbetsgivarnära” anknytning till arbetsmarknaden, bland annat med hjälp av en ny yrkesgrupp - jobbagenter - på arbetsförmedlingarna som ska jobba nära företagen.

Arbetsgivarna ska kunna ge så kallade etableringsjobb till arbetslösa som aldrig haft ett arbete.

Regeringen uppmanas också att besluta om riktade insatser för att fånga upp personer som i dag står utanför sjukförsäkringssystemet. Ett nytt grepp i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att erbjuda vissa jobb i sociala arbetskooperativ.

Vidare föreslås tre veckors praktik för alla gymnasieungdomar, bättre studie- och yrkesvägledning och lärlingsutbildning.

Barn ska kunna tjäna upp till 20 000 kronor på feriejobb, utan att det påverkar socialbidragets storlek.

Utredning görs på den förra regeringens uppdrag och med tilläggsdirektiv från den nuvarande.