Äldrecentrum blir permanent

Från och med 1 mars kommer äldrecentrum – telefontjänsten för pensionärer i Örgryte och Härlanda – att bli en permanent verksamhet.

Under den tvååriga projekttiden har tjänsten, som vänder sig till alla över 65 år och som har hemtjänst eller hemsjukvård i de båda stadsdelarna har visat sig ge både pensionärer och hemtjänstpersonal bättre tillgänglighet till vård och omsorg. Det skriver Vårt Göteborg på sin nätupplaga.

Telefonen bemannas av två sjuksköterskor med tillgång till en läkare som kan göra hembesök om det behövs. Oftast handlar hjälpen om att lotsa vidare till rätt person inom sjukvård, äldreomsorg eller socialtjänst.