Idag beslutas om äldrevården i Mölndal

Vid ett extrainsatt styrelsemöte vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu under eftermiddagen är det tänkt att att Geriatrikavdelningen i Mölndals framtid ska avgöras.

För två veckor sedan berättade Västekot att en vårdavdelning för sjuka äldre i Mölndal hotades av nedläggning. Idag ska beslutet tas.

Eftermiddagens möte skulle vara avslutat klockan tre, men när Radio Göteborg under eftermiddagen har sökt medlemmar ur sjukhusets styrelse har beskedet varit att de fortfarande sitter i möte.

Bakgrunden till förslaget om nedläggningen av en geriatrikavdelning och en halv medicinavdelning vid SU Mölndal är att Mölndals sjukhus gått back med 60 miljoner.

Om styrelsen idag klubbar igenom förslaget innebär det att 26 vårdplatser försvinner. De som i så fall riskerar att få sämre vård är bland annat äldre som till exempel är diabetiker, hjärt-lungsjuka eller reumatiker.