Rättegång idag mot häktesvårdare

Idag hålls rättegången mot den före detta vårdare på häktet i Göteborg som åtalats för misshandel av intagna. Samtidigt visar en enkät att häktespersonalen trivs bättre på jobbet sedan en rad förändringar genomförts.

Vårdaren åtalas för tre fall av misshandel i slutet av 2005 - det sedan han polisanmälts av en intagen på häktet.

Enligt åtalet har han med knytnäve slagit intagna i ansiktet och huvudet - något som resulterat i smärta, svullnad och i ett fall näsblod.Den före detta vårdaren, som erkänner misshandel i två av de tre fall han är åtalad för, misstänktes först för ytterligare fall av misshandel av intagna.

Mannen, som sa upp sig från häktet inför arbetsgivarens begäran om avsked, riskerar fängelse om han fälls i domstol.

Efter rekommendationer från kriminalvårdens internutredare, som utredde förhållandena på häktet i Göteborg, så har ledningen genomfört en rad åtgärder för att förbättra klimatet och arbetsmiljön.

En enkät som gjordes vid ett par tillfällen under hösten 2006 visar att vårdarna på häktet i Göteborg nu är mycket mer nöjda med jobbet.