Fler får hjälp bort från heroinmissbruket i år

Kön av heroinmissbrukare som vill få vård ökar i västra Götaland.

Men från och med i år så kan fler personer också få behandling med ett ersättningspreparat, subutex eller metadon.