Utökning av valnämnden i Göteborg

Valnämnden i Göteborg utökas nu med tre personer för att småpartierna inklusive Sverigedemokraterna ska få plats.

Efter valet i höstas enades partiledningarna i Göteborg om en utökning av valnämnden och ikväll tas beslutet i kommunfullmäktige.