Olycksorsak går inte att fastställa

Statens Haverikommission konstaterar att olycksorsaken inte går att fastställa när en militärhelikopter i november 2003 störtar i havet öster om Rörö och sex besättningsmän omkommer.

Händelseförloppet under den sista ”kritiska delen” av flygförloppet har inte kunnat kartläggas då helikoptern flög under radarns synfält.

Haverikommissionen anser att det saknades flera säkerhetsbarriärer, som ett markkollisionsvarningssystem, för att förhindra en olycka.

En mängd krav ställs på försvaret och luftfartsverket för förändringar för att höja säkerheten.