Fler och bättre cykelbanor i Göteborg

Trafikkontoret kommer i eftermiddag att besluta om en uppgradering av Göteborgs stads cykelbanor.

Sammanlagt kommer 28 miljoner kronor att satsas på redan befintliga cykelbanor och en del nybyggnation. Hälften av summan är s.k statliga klimatpengar som avser åtgärder för att minska miljöbelastningen.