Casino Cosmopol inför Arbetsdomstolen

De anställda på Casiono Cosmopol är missnöjda med sin arbetsgivare. Nu drar tjänstemannaförbundet HTF det statliga bolaget Casino Cosmopol inför Arbetsdomstolen.

Facket kräver nu bolaget på ett allmänt skadestånd på en halv miljon kronor samt retroaktiv ersättning till de anställda med cirka 50 000 kronor vardera.

Tvisten handlar om de anställdas rätt till ersättning för arbete på obekväm arbetstid. De som jobbar på det statliga bolaget Casino Cosmopol har inte fått OB-tillägg, trots att det står i kollektivavtalet som casinot har genom medlemskapet i Almega. Utan OB-tillägg har många anställda förlorat inkomster på upp emot 7000 kronor i månaden.

Casinot har hävdat att de kan skriva bort OB-tillägget eftersom de anser att samtliga tjänstemän på casinot har mer kvalificerad befattning, men den uppfattningen delar inte HTF.

Dessutom har det visat sig att Casino Cosmopol sänkt ingångslönen för sina anställda sedan starten år 2000 med ett par tusen kronor.

Facket kräver bolaget på allmänt skadestånd med en halv miljon kronor samt retroaktiv ersättning till de anställda med cirka 50 000 kronor vardera.

Om Casino Cosmopol och HTF inte kan komma fram till någon lösning kommer rättegången hållas i slutet av augusti.