Psykakuten i Mölndal nedläggningshotad

Psykakuten på Mölndals sjukhus hotas av nedläggning. Detta bland annat på grund av brist på psykiatriker och att SU Mölndal har dålig ekonomi.

Kostnaden för bemaningsföretagen för psykaktuen i Mölndal uppgick förra året till 5 miljoner kronor. Frågan om stängning berör inte bara Mölndal utan hela psykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset där man nu ska utreda var psykakuten ska ligga för att göra jourverksamheten mest effektiv.