Röntgen visade inga skador - patient for hem med flera frakturer

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal har anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Sjukhuset bedömde att en patient som fallit i en buss som krockat med en personbil kunde åka hem.

Röntgenundersökning hade inte visat några skelettskador. Men akuten i Göteborg konstaterade dagen därpå revbensfraktur, kotfraktur och lungkollaps.