Ingen massflykt från facket

Den befarade medlemsflykten från fackförbunden pga av höjda avgifter för a-kassan har hittills uteblivit. Det är endast få medlemmar som valt att gå ur. Fast höjningen har ändå påverkat fackförbunden på det viset att de fått mängder av samtal. Det visar en rundringning Västekot gjort till ett 10-tal fackförbund i Göteborg.

Men den höjda A-kassan har inte gått fackförbunden spårlöst förbi

På Kommunal i Göteborg tex berättar Jan Törnström att allt just nu känns som en salig röra både när det gäller utträde och inträde i facket. Kommunal är nerringda av medlemmar som tycker att A-kassans ökning från 100 till 340 kronor är på tok för hög.
Många har trots det stannat kvar i både fack och A-kassa när dom inser att dom annars förlorar förmånliga försäkringar som tex hem, liv och fritidsförsäkring och när de också får klart för sig sin nya sänkta skatt.

På flera fackförbund som tex Handels, SACO och Metall är trenden densamma. Äldre medlemmar går ur både facket och A-kassan. Å Anledningen är att dom antingen bara har några få år kvar till pension och inte kalkylerarerar att bli arbetslösa efter kanske 25 år hos samma arbetsgivare eller att dom varit borta så många år från arbetet pga studier eller sjukdom att dom inte räknar med att komma tillbaka och kunna tillgodoräkna sig fackets skyddsnät.

På SKTF har man märkt av en helt annan trend och det är att det är ovanligt många Nya medlemmar som begärt inträde Å enligt Kristina Sundborg på SKTF beror de på att facket just nu känns viktigare än någonsin för dom inte tidigare varit med Å för dom spelar de ingen roll att A-kassan höjts från 99 till 331 kronor.