Millioner till naturvård

Naturvårdsverket fördelar 1,300 millioner kronor till länsstyrelserna för naturvård i hav, sjöar och vattendrag.

Mest pengar, 750 millioner kronor, får markägare som ersättning för inköp av nya naturreservat och nationalparker, bland annat den planerade Kosterhavets nationalpark i norra Bohuslän.

Naturvårdsverket fördelar även över 250 miljoner kronor till länsstyrelserna för skötsel av landets nära tre tusen naturreservat.

Arbetet fortsätter också för att trygga överlevnaden för 500 hotade arter och naturtyper.