Göteborgsskolors mobbningsarbete inspekteras

Idag startar en stor kampanj mot våld och mobbning i skolorna.

Det är Arbetsmiljöverket som ska inspektera mer än 350 skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sedan 2003 har anmälningarna om mobbning till Arbetsmiljöverket fördubblats till 500 och nu ska inspektörerna granska skolornas rutiner och instruktioner för att hantera hot och våld