Kvinnliga filmskapare har fått större plats efter Doris

Filmfestivalen i Göteborg pågår för fullt och på premiärhelgen kom fler besökare än någonsin.

En av filmerna som publiken kunde se var Helena Bergströms regidebut ”Se upp för dårarna”.

Att kvinnor i allt större utsträckning tar ledande positioner i den mansdominerade filmvärlden är något som blir allt vanligare.

Filminstitutet ger numera minst 40 procent av sina långfilmsanslag till kvinnor, vilket är dubbelt så mycket som för bara några år sedan.

2003 skrevs det så kallade Dorismanifestet med målet att få en mer jämställd filmvärld.

Annika Hellström, som har producerat två Doris-filmer tycker att nätverket har lyckats bra.