Naturgasledning längs västkusten

De fleråriga planerna för en naturgasledning från Norge via västsverige och till Danmark börjar få fastare struktur.

Ett 15-tal företag ingår i diskussionerna och sju bolag har enats om att äga ledningen, bland dem Borealis och Preem.

Naturgasledningen är tänkt att utgå från det norska naturgasnätet i Östfold och gå via Lysekil till Stenugsund, Göteborg och vidare ner till Danmark.

Ledningen beräknas kosta 7 miljarder norska kronor och leverera naturgas till svenska industrier från och med 2012.