Kraftig utbyggnad av centrala Göteborg i översiktsplan

Göteborgs innerstad ska förtätas och ge plats för 10 000-tals nya bostäder, fler förbindelser över älven och förbättrad kollektivtrafik.

Idag presenterar Göteborgs stad sin nya översiktsplan och det är främst i stadsdelarna Centrum, Linné, Majorna och Lundby som utbyggnaden ska ske i en snabbare takt än idag - 2 500 nya bostäder om året.

Man vill bebygga älvstränderna även österut som Gullbergsvass och Ringön.

Bara i östra och centrala Hisingen väntas 50 000 nya bostäder byggas på lång sikt.

Tidshorisonten sträcker sig decennier efter 2020 då Göteborg ska ha 100 000 fler bostäder än idag.

I morgon ställs översiktsplanen ut hos stadsbyggnadskontoret vid Gustaf Adolfs torg.

Göteborg Direkt i eftermiddag och Västekot berättar mer om hur framtidens Göteborg är tänkt att se ut.