Läkemedelsverket funderar över tandimplantat

Läkemedelsverket ska inom kort ta ställning till Nobel Biocares åtgärdsplan för det hård kritiserade tandinplantatet Nobel Direkt och Nobel perfekt .

I åtgärdsplanen ingår att tandläkare i fortsättningen ska få mycket utförligare anvisningar hur inplantaten skall hanteras.

Men det räcker inte - anser professor Björn Klinge från expertgruppen som på uppdrag av Läkemedelsverket granskat inplantaten.

-Godkänns åtgärdsplanen så blir det patienterna som får ta konsekvenserna säger han, patienterna blir försökskaniner för en metod som inte är färdigutprovad, säger han.

Grundidèen med Nobel Direkt är att det ska vara en enklare och snabbare behandling.Man får en ny tand att tugga med direkt efter att inplantatet har sats på plats i stället för att vänta upp till sex månader på sina nya tänder .

Nobel Biocare anser att de problem som uppstått med det snabba inplantatet berott på att tandläkare har inte kunnat hantera det på rätt sätt .

Och i åtgärdsplanen så pekar man på fyra delmoment som är särskilt viktiga för att undvika komplikationer.

Men prof .Björn Klinge och de övriga i expertgruppen anser inte att det är tillräckligt.

-Nobel Direkt bör i avvaktan på vidare studier tas bort från marknaden, tycker han.