Botaniska svårt drabbat av stormen

Botaniska trädgårdens unika trädplanteringar i Arboretet drabbades hårt av stormen Per.

Bland annat förstördes ett bestånd av turkiska ädelgranar. Många av de unika världsträdarterna går inte att få tag i eftersom de stått i Botaniskas Arborete under lång tid och insamlig ute i världen har blivit svårare.

Även samligen av cypresser fick svåra skador, dessutom fällde stormen ett av de stora amerikanska kustgranarna som fanns i Botaniska.