Nya Lundenskolan får kritik

Göteborgs kommun kritiseras av Skolverket för att en elev vid Nya Lundenskolan var utan undervisning i fem veckor.

Skolan har inte sett till att ge eleven det extra stöd i undervisningen som eleven har rätt till. Därför kritiseras skolan av Skolverket, som poängterar att en elev ska ha undervisning även under den tid när Göteborgs kommun utreder om eleven kan gå i en annan skola.