Fler klagar på vården i Västra Götaland

Drygt 4000 patienter i Västra Götaland vände sig förra året till regionens patientnämnder med synpunkter på vården. Antalet klagomål ökar och oftast handlar de om felbehandlingar och tillgängligheten.

Cirka 30 procent av de 4000 ansåg att de blivit felbehandlade. Många klagar också på att tillgängligheten inom primärvården är dålig och att valfriheten inte fungerar.

Flera ärenden hos patientnämnden rör också bemötandet inom vården, som framförallt kvinnor är missnöjda med. Regionens fyra patientnämnder är opartiska och ska hjälpa patienter med stöd och information.