Nya möten om observatoriets framtid

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ska på fredag ta ställning till om Slottskogsobservatoriet i Göteborg ska få ett bidrag på 250 000 kronor. Samtidigt visar privata intressen intresse för att sponsra observatoriet.

Observatoriet som drivs av en vänförening skulle få ett engångsbidrag under förutsättning att föreningen fortfarande bedriver verksamhet.

Observatoriet stänger den sista januari eftersom vänföreningen vill lösa föreståndarfrågan på sikt liksom problemen med klotter och skadegörelse.

Dessutom vill föreningen att Göteborgs stad utser en huvudman som kan agera när frågorna om framtidens verksamhet ska diskuteras.

Enligt GP har två företag visat intresse för att sponsra observatoriet, men bara med pengar till driften, som beräknas kosta 40 000 kronor per år.