Borgerliga kommuner redo för vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget blir verklighet från 1 januari 2008 om socialminister Göran Hägglund får som han vill. En rundringning Radio Göteborg gjort visar att borgerliga kommunledningar i Göteborgs kranskommuner ser fram emot att kunna genomföra lokala vårdnadsbidrag.

Trycket är stort från kommunerna i landet enligt Hägglund, att införa vårdnadsbidraget snarast.

Kungälv, Stenungsund, Härryda, Partille, Öckerö och Mölndals kommuner är positiva till förslaget - medan det vänsterstyrda Göteborg är emot.

Nivån på ett vårdnadsbidrag ska ligga på 4 000 kr per månad om det beskattas eller 3 000 kr oskattat. Det blir frivilligt att införa för kommunerna som själva ska finansiera det hela.

En undersökning som SCB gjort visar att intresset för bidraget är störst hos de med inkomster lägre än 150 000 kronor per år där 21 procent sade sig vilja utnyttja bidraget.