Krav på tio nya restauranger att teckna avtal

Hotell- och restaurangfacket begär förhandling med ytterligare tio restauranger och kaféer i centrala Göteborg, för att förmå dem att teckna kollektivavtal.

Det handlar om tio små restauranger och cafeér med ett par få anställda och några lite större verksamheter i Linnéområdet och bortåt Avenyn som nu hotell och restaurangfacket i Göteborg vill teckna kollektivavtal med.

Det senaste året har drygt 50 restaruanger och kafeér tecknat kollektivavtal. Facket säger sig nu ha etablerat en nolltoleransnivå, där ingen ska få konkurrera med lägre löner och sämre villkor än kollektivavtalets.

Facket säger att lönerna och villkoren för anställda inom hotell- och restaurangbranschen är sämst på hela den svenska arbetsmarknaden. Ett huvudskäl till det, enligt facket, är att så många som varannan arbetsgivare inom branschen inte har tecknat kollektivavtal.

Maria Norrbin Karlsson ombudsman på hotell och restaurangfacket säger till Radio Göteborg att det återstår kanske bortåt 200-300 verksamheter i Göteborg som saknar kollektivavtal.

Konflikten med salladsbaren i Linnéområdet fortsätter som tidigare.