Bohusbanan klar något tidigare

Den nya delen av Bohusbanan vid Småröd kan vara klar för trafik redan i början av mars - ett par veckor tidigare än beräknat. Gynnsamma grundförhållanden, förstående markägare och en intensiv vilja till en snabb lösning anges som orsak.

Sprängningsarbetena, som pågått i ca två veckor, avslutades i början av veckan. Det är en sträcka på ca 150 meter belägen ett tiotal meter öster om den gamla järnvägsbanken, som sprängts fram. Där kommer den nya banvallen att vila på solid berggrund.