Kommuner missar mot funktionshindrade

Flera kommuner får kraftig kritik från länsstyrelsen för att de kränker funktionshindrades rättigheter. Det handlar om att inte se till att de funktionshindrade får den omsorg eller boende som de har laglig rätt till.

Oftast har de kritiserade kommunerna egna riktlinjer för hur de funktionshindrade ska behandlas, regler som inte stämmer överens med lagen. Ale och Mölndal är de kommuner i Göteborgsområdet som får hårdast kritik, men även Göteborgs kommun måste arbeta om riktlinjerna så att de stämmer mot lagen.