Vattenmyndigheten önskar skyddsförslag

Nu vill Vattenmyndigheten för Västerhavet ha kontakt med alla som är intresserade av att skydda våra vatten.

Vattenmyndigheten vill ha in förslag på hur vi ska kunna vårda våra sjöar, vattendrag och kust- och grundvatten.

Först ska alla län från Skåne och upp till Jämtland skapa sig en överblick över hur vattnen mår och sedan kalla till samrådsmöten dit alla intresserade får komma.

Samrådsmötet för Västra Götaland kommer att hållas 3 maj i Skövde.