Inget tryck för arbetslösas barn att gå mer på dagis

Barn till arbetslösa i Göteborg har inte ökat sin förskoletid så mycket som politikerna trodde.

Men många föräldrar - särskilt till barn under 3 år - har nöjt sig med de 15 timmar man har.

Vid årsskiftet blev det möjligt för barn till arbetslösa att åter vara i förskolan 25 timmar i veckan.

Kötrycket har därmed inte ökat så mycket som man trodde inom kommunen.

Totalt har antalet förskoleplaceringar ökat med cirka 400 under januari månad - från 21 900 förskolebarn i december till cirka 22 300.