Polisen tog mängder av stulen koppar

Göteborgspolisen har hitintills tagit hand om 40 stulna lastbilar som länsats på sin last av kopparkabel och sedan lämnats. Polisen slog nyligen till mot en lokal i Göteborg som fungerade som en omlastningscentral för stulen metall.

Stora kopparmängder som stulits i exempelvis Karlstad, Örebro län och Skåne har senare hittats i Göteborg.

Efter stölderna säljs metallen till någon skrothandlare som sedan säljer den vidare till utlandet eller någon svensk industri. Detta enligt polisens kartläggning.

De sjunkande priserna har dock gett en viss avmattning. Kopparen är inte längre lika lätt att sälja. Polisens tillslag och den förbättrade övervakningen av dem som köper skrotet har också gjort sitt till.