Länstyrelsen: Kommuner kränker funktionshindrade

Flera kommuner får kraftig kritik från länsstyrelsen för att de kränker funktionshindrades rättigheter. Ale och Mölndal är de kommuner i Göteborgsområdet som får hårdast kritik, men även Göteborgs kommun måste arbeta om riktlinjerna så att de stämmer mot lagen.

Det handlar om att inte se till att de funktionshindrade får den omsorg eller boende som de har laglig rätt till. Oftast har de kritiserade kommunerna egna riktlinjer för hur de funktionshindrade ska behandlas, regler som inte stämmer överens med lagen.

Kungälvs kommun har just nu ett ärende med en man som inte fått boende uppe hos regeringsrätten. Det ärendet har överklagats tidigare och hållit på i flera år.

Likaså vill länsstyrelsen att Mölndals kommun ska betala straffavgift för att de dröjt för länge med att ordna gruppboende för en person.