Bara i Göteborg: Barnboksutlåningen ökar

Utlåningen av barnböcker minskar i hela landet, men INTE i Göteborg. Här ser folkbiblioteken i stället ett ökat intresse för barnböcker. År 2000 lånade man ut runt 900 000 barnböcker och 2005 1,2 miljoner böcker. 

På stadsbiblioteket i Göteborg är det framförallt bildböckerna som blivit populära, säger Tina Hedegård på barnboksavdelningen.

Göteborg är en av de få kommuner i Sverige där folkbibliotekens utlåningen av barnböckerhar ökat, det visar siffror från statistiska centralbyrån. År 2000 lånade folkbiblioteken ut runt 900 000 barnböcker och fem år senare var siffran uppe i 1,2 miljoner böcker.

På stadsbiblioteket märks det ökade intresset också på sagostunderna med högläsning.