Ökad förorening av metaller i Göteorgs vattendrag

Flera vattendrag i Göteborg är tydligt förorenade av metaller och i många fall ökar metallhalterna.

Det visar nya undersökningar som miljöförvaltningen låtit en konsult göra.