Arbete startas för att förbättra vattenkvalitén

Den statliga vattenmyndigheten börjar nu sitt arbete med att försöka förbättra vattenkvalitén i alla våra vatten dvs både i våra sjöar, kustvatten, grundvatten och vattendrag.