Göteborgs stad vill slå ett slag för gas

I en ny regeringsrapport om hur Sverige ska minska sitt oljeberoende får gasen en alltför undanskymd roll, anser Göteborgs Stad. Kommunen slår också ett slag för skattebefrielse på el för elanslutna fartyg vid kaj, något som Göteborgs Hamn och Stena Line efterlyste hos regeringen redan förra våren.