Oro för klimatet bland Göteborgare

En majoritet av Göteborgarna känner oro inför klimatförändringarna. Det visar en SIFO-undersökning som Sveriges Radio låtit göra.

I Göteborgsområdet känner 53 procent en ganska stor oro och ytterligare 15 procent en mycket stor oro för klimatförändringar och det är högre procenttal än dom övriga storstadsområdena.

Sveriges Radio har genom Sifo också frågat hur man gör för att minska koldioxixutsläppen och det vanligaste svaret är att använda bilen mindre. Källsortering är också ett vanligt svar medan var femte Göteborgare säger att dom inte gör något alls.