Torskstopp i Skagerrak

Fiskeriverket beslutade igår att stoppa torskfisket i Skagerrak från och med den 14 maj och tills vidare. Stoppet beror på att en stor del av årets kvot är uppfiskad.

Fiskeriverket vill därför gå igenom inkomna fångstuppgifter för att kunna bedöma kvotsituationen och därefter öppna för ett begränsat fiske.

Fiske med handredskap får ske om inte fisken säljs vidare.

När det gäller torskfisket i Östersjön beslutade Fiskeriverket att från och med 14 maj sänka fångstkvoterna.